Vũ Liz Minecraft Pixelmon #6 : Chạm Trán Pokemon Huyền Thoại Virizion !

Vũ Liz Minecraft Pixelmon #6 : Chạm Trán Pokemon Huyền Thoại Virizion ! Cùng Vũ Liz trở lại với Minecraft Pixelmon và khám phá pha chạm trán Pokemon Huyền Thoại Virizion!!!? Hãy comment cho mình những kinh nghiệm chơi … Vũ Liz 0:33:9